Anitha Naresh Manchi

Sunday, October 10, 2010

ಪಾರ್ಕಿನೊಳಗೊಂದು ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚು ! A poem by Mrs.Anitha Naresh Manchi


ಪಾರ್ಕಿನೊಳಗೊಂದು ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚು !
by Mrs.Anitha Naresh Manchi.
 
ನಾ ಒಂಟಿಯೇನಲ್ಲ .....
ನೆನಪುಗಳಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಗರಿಬಿಚ್ಚಿದೆ..
ಇಲ್ಲೇ.... ನಲ್ಲ ನಲ್ಲೆಯರು ಒಂದಾಗಿ
ಬೆರಳುಗಳ ಹೆಣೆದು ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು
ನಸು ನಾಚಿದ್ದು.....
ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟು
ನಲಿದಾಗ ಕಿಲಿ ಕಿಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು ನಕ್ಕಿದ್ದು....
ವೃದ್ಧ ಜೀವಗಳು ಆಸರೆಗಾಗಿ
ನನ್ನನರಸಿದ್ದು.....
ಒಬ್ಬಂಟಿ ತಾಯಿ ನನ್ನನಪ್ಪಿ ಬಿಕ್ಕಿದ್ದು...
ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕತೆಗಳಿಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು...
ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದು....

No comments:

Post a Comment